Biztonságos Ivóvízellátása
Sió – Kapos Ivóvízminőség – javító Projekt

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035

A munka részben önerőből (17,9288 %)
részben pályázati forrásból (KEOP támogatás - 82,0712 %) biztosított.

A PROJEKT

A projekt célja, hogy Simontornya, Pálfa-Felsőrácegres, Tolnanémedi települések egészséges ivóvízzel történő ellátása megvalósuljon. Ehhez meg kell találni a megfelelő ellátási struktúrát, és olyan víztisztító technológiát, vagy technológiákat kell telepíteni, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű, mennyiségű ivóvíz szolgáltatást.

A település „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló” hatályos 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet szerint a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listájában (Kormány rendelet 6. számú melléklete) szerepel. A településen határérték felet van a termelt víz ammónia és vastartalma.

Az európai uniós és hazai elvárásoknak megfelelő minőségű ivóvíz elérése a cél Simontornya településen.

Simontornya Önkormányzata Pálfa és Tolnanémedi Önkormányzataival közösen pályázott a Környezet és Energiai Operatív Program „Ivóvízminőség-javítás” pályázati konstrukció (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035.) keretén belül elnyerhető támogatásra.

Az ivóvíz ellátást az Önkormányzat település-fenntartási tevékenysége keretében a Sió Víz Kft. Simontornya üzemeltetésében biztosítja. A vízmű üzemeltetéséhez szükséges vagyon az önkormányzat tulajdona.

A kitermelt víz minőségének javítása az említett pályázat keretén belül kerül megvalósításra.

A pályázathoz készült egy megvalósíthatósági tanulmány, melyben több változat került kidolgozásra és vizsgálatra.

A változatok foglalkoztak a település másik településről történő vízellátásával, más vízbázis (kezelést nem igénylő vízminőség mellett) igénybevételének lehetőségével, ill. a meglévő vízbázis használata mellett a kitermelt víz kezelhetőségével.

A vizsgált változatok közül a leggazdaságosabbnak a saját vízbázisról kitermelt víz kémiai kezeléssel történő tisztítása bizonyult.


Az ivóvízkezelési technológia kivitelezését úgy kell megvalósítani, hogy a megvalósítás időtartama alatt a folyamatos vízszolgáltatást biztosítani kell úgy, hogy a szolgáltatott víz minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz minőségi paramétereknél.

Műveletek

Simontornya városában

Meglévő Vízmű telepe területén ivóvíz minőség javító vízkezelés megvalósítása – az engedélyezési, a kiviteli tervezési munkarészek- a vízjogi engedélyek megszerzésével együtt, próbaüzemmel. Ivóvízkezelés, ammónia mentesítés. Ivóvízhálózat átvezetés Laposi térről Várkerti vízműtelepre, hálózatrekonstrukció, hálózattisztítás (28200 m).


Pálfa - Felsőrácegres településen

Meglévő Vízmű telep területén ivóvíz minőség javító vízkezelés megvalósítása – az engedélyezési, a kiviteli tervezési munkarészek- a vízjogi engedélyek megszerzésével együtt, próbaüzemmel. Ivóvízkezelés, ammónia mentesítés. Ivóvízhálózat átvezetés Laposi térről Várkerti vízműtelepre, hálózatrekonstrukció, hálózattisztítás (28200 m).


Tolnanémedi településen

Meglévő Vízmű telepe területén ivóvíz minőség javító vízkezelés megvalósítása – az engedélyezési, a kiviteli tervezési munkarészek- a vízjogi engedélyek megszerzésével együtt, próbaüzemmel. Ivóvízkezelés, ammónia mentesítés. Ivóvíz kezelés, hálózatrekonstrukció, hálózattisztítás (19565 m).

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki.

Kapcsolat

Projektel kapcsolatos kérdéseit felteheti, az üzenet küldő mező segítségével.
Elérhetőségek

  • Cégünk az alábbi nyitvatartások alapján érheti el. Hétvégéken és ünnepnaokon ZÁRVA tartunk. Hétfőtől - Péntekig 8:00 - 16:00
  • (+36) 75 312 602

  • http://technogaz.hu
  • H-7030 Paks, Tolnai út 81.

  • info@technogaz.hu